סדנאות מנהלים

  • Post Author:
  • Post Category:services

תפיסת תפקיד ניהולי – מיהו המנהל הרצוי? אבחנה בין תפוקות ארגוניות לתפוקות ניהוליות, ניתוח מרכיבי התפקיד הניהולי.
מנהיגות בניהול– המנהל כמנהיג, ניפוץ מיתוסים בנושא מנהיגות המעכבים מנהלים, ארבעת תחומי האחריות של המנהיג,
הבנת הגורמים הפועלים בסביבת הצוות שלי וניסוח חזון אישי. הנעת עובדים – “מנהלים מקבלים את העובדים שלהם הם מצפים”:
פיגמליון בניהול – שימוש במנוף הניהולי מול עובדים, דרכים להעצמת עובדים בתפקידם. ניהול המשימה – ניהול לפי יעדים,
מדידה בקרה ומעקב, הפקת לקחים שיטתית וקידום תהליכי למידה מקצועיים. המנהל כחונך – תפקיד המנהל במעגל החיים
של העובד בארגון משלב הקליטה, דרך פיתוח במהלך התפקיד, ושימור עובדים. מעגל החניכה, תכנון חניכה כתהליך ניהולי שיטתי.
שיחת משוב והערכה – דיאלוג ומשוב בלב הניהול; שימוש בשיחת הערכה תקופתית ככלי ניהולי,
מעקב ובקרה אחרי יישום תכנית ניהולית. ניהול ופיתוח צוות – מאפייני צוות אפקטיבי, גיבוש והובלת צוות לעבודה סינרגטית,
התאמת דפוסי הניהול למידת התלות הנדרשת בין חברי הצוות תפקידים טיפוסיים בצוות, סדר יום סמוי והתמודדות עם הנחות היסוד.
ניהול ישיבות ודיונים – דפוסי ניהול קבועים בצוות, הבדלים בין דיון לבין ישיבה, סוגי ישיבות עפ”י מטרות, מיומנויות תקשורת
והעברת מסרים. ניהול ממשקים וניהול לרוחב – טקטיקות מרכזיות להשפעה בהיעדר סמכות, כיצד “לעבוד לרוחב” בדרך מושכלת?
כיצד לנהל את המנהל שלי? סדנאות ODT – out door training הינה כלי חוויתי חזק במיוחד, בו מתבצעת למידה תוך הצבת אתגרים
המחייבים יצירתיות, גילוי
מנהיגות ועבודת צוות. הסדנה מבוססת על הובלת קבוצה במשימות מאתגרות בתנאי תחרות. בסיום המשימה נערך עיבוד,
הכולל הפקת לקחים ומשוב אישי למשתתפים.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן